Budgetten

Per debiteur kunt u een budget vaststellen voor een bepaalde periode in CARTwise. De debiteur kan niet meer producten bestellen op de webshop dan dat zijn budget toelaat. Ook orders die handmatig zijn ingevoerd in uw ERP-systeem worden van het budget afgetrokken.