1.23 (juli 2019)

Volgen

1.23.1.2 (augustus 2019)

Fixes

Algemeen
 • Vanaf versie 1.23.1.0 trad er een fout op bij de verwerkingen van voorontvangsten. Dit is verholpen. 
 • Bij het inpakken (mobile en touch) werden artikelen onterecht ingepakt (met het nog in te pakken aantal) na het tonen van de melding dat het aantal in te pakken artikelen is overschreden. Wanneer deze melding nu getoond wordt, worden artikelen niet meer ingepakt.
Management Portal
 • Het aantal kopieën in het scherm printer wachtrij werd niet altijd correct getoond. Dit is verholpen.  
Handterminal applicatie
 • Vanaf versie 1.23.1.0 werden artikelen niet meer ingepakt na een scan. Dit is verholpen.

 

1.23.1.1 (augustus 2019)

Wijzigingen

Algemeen
 • Het is nu mogelijk om bij de printregels aan te geven hoe pagina’s geschaald moeten worden. Dit is met name van belang bij het afdrukken van CMR documenten op voorbedrukt papier.

 

Fixes

Algemeen
 • In sommige gevallen trad er een fout op bij het updaten van de database naar versie 1.23. Dit is verholpen.
 • Afas koppeling: Bij het ontvangen in bestelde eenheden trad vanaf 1.23.1.0 een fout op. Dit is verholpen.
Touch applicatie
 • De knoppen waarmee gefilterd kan worden, konden niet meer uitgezet worden waardoor het ingestelde filter actief bleef. Dit is verholpen.
 • De performance van het ophalen van artikelinformatie is verbeterd. 
 • Printen van batchlabels gaf onterecht een foutmelding vanaf 1.23.1.0. Dit is verholpen.
 • Batch overzicht werd niet altijd correct ververst na zetten van filter vanaf 1.23.1.0. Dit is verholpen.
Handterminal applicatie
 • In versie 1.23.1.0 was een performance probleem ontstaan met het ophalen van de openstaande batches lijst. Dit is verholpen.
 • Het scannen van een GS1 barcode in de module balie uitgifte met daarin partij-/serienummer informatie resulteerde vanaf versie 1.23.1.0 in een onverwachte fout. Dit is verholpen.

 

1.23.1.0 (juli 2019)

Nieuwe functionaliteiten

Algemeen
 • Het is nu mogelijk om in te stellen of je wilt ontvangen op een centrale ontvangstlocatie per magazijn of op de standaard locatie van het artikel (lees meer).
 • Je kunt nu instellen om na een verplaatsing, met of zonder vraag, direct de standaard locatie van een artikel aan te passen (lees meer).
Management Portal
 • Indien er gekoppeld is met Afas Profit is het nu mogelijk om per magazijn een aangepaste ontvangstlocatie in te stellen (lees meer).
Touch applicatie
 • Het is nu mogelijk om vanuit het artikel informatie scherm de standaard locatie (per magazijn) te wijzigen van een artikel (lees meer).
 • De op voorraad zijnde serie- en batchnummers van een artikel zijn nu inzichtelijk via het artikel informatie scherm (lees meer).
 • Het is nu mogelijk om vanuit het artikel informatie scherm labels af te drukken inclusief serie- en batchnummer informatie (lees meer).
 • Bij het verplaatsen is het nu mogelijk om alle serie/ of batchnummers in één keer te selecteren.
Handterminal applicatie
 • Het is nu mogelijk om vanuit het artikel informatie scherm de standaard locatie (per magazijn) te wijzigen van een artikel (lees meer).
 • Het is nu mogelijk om vanuit het artikel informatie scherm labels af te drukken (lees meer).

 

Wijzigingen

Touch applicatie
 • Voorheen kon je via artikel informatie alleen artikel labels per artikel afdrukken, nu is het mogelijk om meerdere artikelen te selecteren en in één keer labels af te drukken.
 • De indeling van het artikel informatie scherm is gewijzigd.

 

Fixes

Algemeen
 • Voor Profit gebruikers wordt nu het pakbonnummer van vrij RMA orders opgeslagen. Dit nummer is beschikbaar op de RMA ontvangstbon.
 • Het goedkeuren van tellingen met serienummers gaf foutmeldingen in bepaalde tijdzones.
 • Vanaf versie 1.21 werd er bij het printen van sommige documenten vanuit Transsmart een onterechte foutmelding getoond.
 • In de koppeling met Exact was het niet mogelijk om een serienummer te registreren bij uitgaand indien het artikel geen leverancier gekoppeld had.
Management Portal
 • Licenties konden niet in Internet Explorer worden ingelezen.
 • Na het importeren van een nieuwe licentie diende BOXwise herstart te worden om te voorkomen dat de voorraadsynchronisatie stopte
 • Het aanpassen van het aantal kopieën op een printregel werd niet goed getoond op de printregel zelf.
Touch applicatie
 • Het terugzetten van een artikel door te scannen gaf vanaf versie 1.22 ten onrechte een foutmelding.
 • Bij het opgeven van een serienummerreeks werd vanaf versie 1.22 geen foutmelding meer getoond bij een artikelscan.
Handterminal applicatie
 • Bij het picken was het ten onrechte nog mogelijk om een artikel handmatig te selecteren indien het zonerecht 'Allow manual picking (no validation)' was uitgeschakeld.
 • Bij de functionaliteit om zendingen gereed te maken is een visuele bug opgelost dat het mogelijk maakte om meer artikelen uit te pakken dan er daadwerkelijk waren ingepakt.Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen