Waarom zien Exact rapporten er anders uit met BOXwise?

Volgen

In BOXwise heeft u de mogelijkheid om pakbonnen en facturen van Exact automatisch af te drukken bij het verwerken en verzenden van een order.

De lay-out van deze rapporten wordt bepaald in Exact. Het genereren van de rapporten gebeurt met een pdf tool. Wanneer u in Exact zelf een pakbon genereert, gebruikt Exact hier een eigen pdf tool voor. Wanneer u BOXwise de pakbon laat genereren, wordt daarvoor een ander tool gebruikt, namelijk Summatra PDF (of Foxit Reader).

De ervaring leert dat de Exact pdf tool de rapporten op een andere manier genereert dan de meeste andere pdf tools. Hierdoor ziet de pakbon of factuur er anders uit als deze wordt gegenereerd door BOXwise. Afwijkingen ten opzichte van het Exact rapport kunnen zijn:

  • Karakters worden kleiner afgedrukt
  • De positie op de pagina verschuift (naar links) waardoor de marges niet overal gelijk zijn

Omdat de pdf tool van Exact nu eenmaal anders genereert dan de andere pdf tools zullen de rapporten nooit helemaal gelijk worden. Het advies is daarom om een middenweg te kiezen in de lay-out waardoor het rapport zowel in Exact als BOXwise acceptabel wordt gegenereerd.

 

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen