Clean boot van de Skorpio X3/X4 en Falcon scanners

Volgen

De soft reset en de hard reset kunnen veel problemen van de Skorpio scanners voorkomen. Maar niet alle problemen kunnen daarmee verholpen worden. Indien de scanner na een soft reset of hard reset nog steeds ongewenst gedrag vertoond (bijv. traagheid), dan kan het helpen om de scanner helemaal te resetten. Ook wel een Clean Boot genoemd. Hieronder de instructies in een clean boot uit te voeren.

Let hierbij op dat de wifi verbinding opnieuw opgezet dient te worden. En daarnaast zal BOXwise Mobile opnieuw geïnstalleerd moeten worden. 

Instellen Wifi
Installeren BOXwise


Volg de onderstaande stappen om de Clean Boot uit te voeren:

  1. Uitzetten scanner.
  2. Batterij eruit halen.
  3. Reset button achter batterij en scan knop tegelijk indrukken.
  4. Batterij terugzetten.
  5. Scanner weer aanzetten.
  6. Houdt tijdens het opstarten van de scanner de 0 en esc knop ingedrukt
  7. Bevestig om een Clean Boot uit te voeren via Enter
  8. Kalibreer tot slot de scanner door in het midden van de "plusjes" te drukken

 

 

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen