Ontvangen > Retouren

Volgen

Via de knop Ontvangen en vervolgens Retouren gaat u naar het scherm Retouren. In dit scherm is het mogelijk om retouren te boeken op basis van een RMA order in het systeem of op basis van een geleverde zending via BOXwise. In dit twee geval spreken we van een Vrije RMA Ontvangst.

Bij een Vrije RMA Ontvangst wordt er een RMA Order geregistreerd in Exact indien de RMA module wordt gebruikt. Indien er niet met Exact wordt gewerkt en/of er wordt niet gewerkt met de RMA module, dan wordt er een negatieve verkooporder geregistreerd in het ERP systeem. In beide gevallen wordt de order ook ontvangen.

 

Ontvangen van een RMA order (o.b.v. een RMA order)

Hoofdmenu > Ontvangen > Retouren

 1. Klik in het hoofdmenu op de knop Ontvangen en vervolgens Retouren.
 2. Selecteer het magazijn waarin de retour gekomen producten worden opgeslagen.
 3. Rechtsboven in het scherm staan twee buttons voor het type retour. Voor een retour ontvangst o.b.v. een RMA order selecteert u type 'RMA'.
 4. Alle RMA orders die nog open staan in het ERP systeem worden als kaartje getoond onder de filter. De orders worden gegroepeerd per verkooprelatie.
 5. Druk op het kaartje met de betreffende RMA order die u wilt ontvangen.
 6. Vervolgens komt u in het scherm waar u de artikelen kunt opgeven die u wilt ontvangen. Dit zijn de artikelen die in de RMA order staan genoteerd.

 

  

  

  

 

Ontvangen van een Vrije RMA order (o.b.v. een zending)

Hoofdmenu > Ontvangsten > Retouren

 1. Klik in het hoofdmenu op de knop Ontvangen en vervolgens Retouren.
 2. Selecteer het magazijn waarin de retour gekomen producten worden opgeslagen.
 3. Rechtsboven in het scherm staan twee buttons voor het type retour. Voor een retour ontvangst o.b.v. een zending selecteert u type 'SO'.
 4. Standaard wordt er geen kaartje getoond voor een zending. U dient altijd een filter op te geven om de betreffende zending te selecteren. Dit kan gedaan worden door middel van scanning.
 5. Druk op het kaartje met de betreffende zending die u wilt ontvangen.
 6. Vervolgens komt u in het scherm waar u de artikelen kunt opgeven die u wilt ontvangen. Dit zijn de artikelen die in de originele zending zijn verzonden.

 

  

  

  

 

Het ontvangstenscherm

Hoofdmenu > Ontvangen > Retouren > Uitpakken

 1. Nadat u een leverancier en één of meerdere RMA orders (of zendingen) heeft geselecteerd, komt u in het menu Uitpakken. Hier kunt u artikelen inboeken door de barcode te scannen of door deze handmatig toe te voegen.
 2. Scan de barcode op het artikel.
 3. Wanneer het aantal te ontvangen artikelen meer dan 1 is, zal er een scherm komen waar u het aantal in kunt geven. Geef het aantal aan en druk op Enter.
 4. Herhaal de stappen 2 en 3 voor elk binnengekomen artikel.
 5. Wanneer u alle retour gekomen artikelen heeft gehad, drukt u op de knop Verwerken en vervolgens op Start.
 6. De order wordt verwerkt in het ERP systeem en de voorraad wordt direct op geboekt op de ontvangstlocatie voor retouren.
 7. Er wordt een rapport als RMA ontvangstbevestiging afgedrukt.

 

Uitleg menu items: het ontvangstenscherm

Hoofdmenu > Ontvangen > Retouren > Uitpakken

 

 • Terug - Zodra u op deze button drukt sluit u een menu of gaat u een stap terug in het menu.
 • Filter - Met deze button kunt u filteren in de set aan leveranciers en inkooporders op het scherm.
 • Artikelinfo - Met deze button kunt u na het selecteren van een artikel de artikelinformatie tonen.
 • Barcode - Met deze button kunt u na het selecteren van een artikel de barcode van een artikel wijzigen per leverancier.
 • Autolabel - Indien deze button geactiveerd is (kleur: groen), dan wordt bij een scan of handmatige selectie van elke artikel 1 stuk naar rechts verplaatst.
 • Labels afdr. - Met deze button kunt u na het selecteren van een artikel labels afdrukken voor het geselecteerde artikel.
 • Aantal - Zodra u op deze button drukt verschijnt het venster "Aantal", hier kunt u aangeven hoeveel artikelen u naar rechts wilt zetten op het moment dat u een artikel scant of handmatig selecteert.
 • Handmatig - Met deze button kunt u handmatig artikelen naar rechts zetten door een artikel te selecteren en op de button te drukken.
 • One Scan - Als u deze button aanzet, dan wordt er elke keer dat u de barcode van een artikel scant slechts 1 artikel naar rechts verplaatst.
 • In/Out - Als u deze button heeft ingedrukt, veranderd de kleur van het scherm in rood en kunt u de artikelen terugzetten naar links.
 • Verwerken - Als u alle artikelen naar rechts heeft gezet, drukt u op deze button en vervolgens op "Start".
 • Overig - Als u op deze button drukt, dan verschijnen er vier opties: "Hulp op afstand", "Wiki", "Volume" en "Info".

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen