Uitbreiding > Script Modules

Volgen

Algemeen

In het menu Script Modules staan verschillende Python scripts. Dit menu kan gezien worden als een verzameling van Python scripts die op zichzelf staand niets doen. De scripts gaan pas wat doen als deze worden aangeroepen in de Zone Scripts en/of Script Tasks. Daarnaast is het mogelijk om de scripts aan te roepen en handmatig uit te voeren in de Script Console. De scripts die hier staan zijn aanpassingen of aanvullingen op de standaard installatie van BOXwise Pro. Op die manier kan er maatwerk geleverd worden voor gebruikers met specifieke wensen.

 

Werkwijze

Script toevoegen

Om een nieuw Python script toe te voegen voert u de volgende handelingen uit:

 1. Druk op de knop Creëer.
 2. Geef een naam voor het script op en geef aan of u een bestaand script (met dezelfde naam) wilt overschrijven.
 3. Het script wordt opgeslagen in het linker venster. Klik eenmaal op het script, er verschijnt een zwart scherm. Daar kan het Python script worden ingevoerd.
 4. Nadat u een code heeft ingevoerd, drukt u op de Opslaan knop om het script op te slaan.

 

Snippet toevoegen

Het is ook mogelijk om snippets toe te voegen. Dit zijn scripts die na het opslaan gemakkelijk kunnen worden gebruikt in andere scripts. Ga als volgt te werk:

 1. Druk op de knop Creëer.
 2. Geef een naam voor het script op en geef aan of u een bestaand script (met dezelfde naam) wilt overschrijven.
 3. Voer het script in het zwarte scherm in.
 4. Druk op de knop Opslaan als snippet.
 5. Geef een naam op voor de snippet.
 6. Druk op de knop verversen om de snippet zichtbaar te maken in de map Snippets.

 

Als u later het stukje script wilt gebruiken in een ander script, dan hoeft u alleen maar op de knop Invoegen snippet te drukken en vervolgens de snippet te kiezen.

 

Script uploaden

Het is ook mogelijk om Python scripts te uploaden. Dit kan handig zijn als u ergens op uw computer een python script heeft staan.

 1. Druk op de Upload knop.
 2. Browse het bestand op uw computer.
 3. Geef een naam voor het script op en geef aan of u een bestaand script (met dezelfde naam) wilt overschrijven.
 4. Druk vervolgens op de Opslaan knop

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen