Stamgegevens > Labels

Volgen

Algemeen

In het menu Labels is het mogelijk om labels toe te voegen voor artikelen, ontvangen inkooporders, ontvangen inkooporders (serie/batch artikelen) en RMA ontvangsten. Het ontwerpen van de label kan echter niet gedaan worden in BOXwise, hiervoor heeft u een programma nodig die kan werken met de programmeertaal ZPL [1].

 

Werkwijze

Om een label toe te voegen voert u de onderstaande stappen uit.

 1. Klik op de knop Toevoegen.
 2. Voer de volgende velden in:
  1. Naam: De naam van de label.
  2. Omschrijving: De omschrijving van de label.
  3. Label type: Kies hier een van de onderstaande typen.
   • Item (labels van dit type kunnen afgedrukt worden vanuit de Artikel Informatie)
   • Purchase Receive (labels van dit type kunnen afgedrukt worden bij het ontvangen van inkooporders)
   • Purchase Receive (Serial/Batch) (labels van dit type kunnen afgedrukt worden bij het ontvangen van inkooporders)
   • RMA Receive (labels van dit type kunnen afgedrukt worden bij het ontvangen van RMA orders)
   • Transport package (labels van dit type kunnen afgedrukt worden bij het inpakken en verzenden van orders; het toont de inhoud per colli)
  4. Printer: Dit is de printer waarop de labels worden afgedrukt. Let op, vanaf versie 1.21 van BOXwise is dit veld niet meer beschikbaar. De juiste printer wordt dan bepaald via de printregels.
  5. Single Label: Als deze instelling aan staat, dan wordt het aantal artikelen dat van links naar rechts wordt verplaatst (bij ontvangen), op het label afgedrukt in plaats van dat er aparte labels afgedrukt worden.
 3. Printer instructies: Vul hier de ZPL code in. Druk vervolgens op Opslaan.
 4. Nadat u op Opslaan heeft gedrukt kunnen de veldtoewijzingen gedaan worden. Hier komen onder Printercode veld de tags uit de ZPL code te staan. In de kolom Labeltype veld kunt u vervolgens een dataset veld koppelen aan deze tag. Welke dataset velden u kunt kiezen is afhankelijk van het Label type dat u heeft gekozen. Zie hieronder de beschikbare dataset velden per labeltype.
 5. Nadat de veldtoewijzingen zijn gedaan, kunt u nogmaals op Opslaan drukken.

 

De kolom: Script (js.net)

In deze kolom kunt u de (ruwe) waarde die uit het gekoppelde veld komt nog bewerken/manipuleren voordat het op het label wordt afgedrukt. Dit doet u door gebruik te maken van de scripttaal js.net (javascript syntax). Naast de standaard functies die het .NET Framework biedt voor de verschillend objecttypes (String, DateTime, etc.) zijn er een aantal extra functies die u kunt gebruiken. Deze functies staan hieronder beschreven.

De waarde variabele kun je verkrijgen door Me te gebruiken. Hieronder een aantal voorbeelden.

Me.ToString("dd-MM-yyyy") // functieaanroep via .NET Type DateTime
Me.ToUpper()        // functieaanroep via .NET Type String
ltrim(Me)         // js.net 
Me.substr(10,20)      // js.net equivalent van Me.Substring(10, 20) maar dan zonder foutmelding als index-waarden buiten de totale lengte van de String vallen.
Functie Omschrijving
trim(val : String) Verwijderd eventueel aanwezige voor- en nalopende spaties.
ltrim(val : String) Verwijderd eventueel aanwezige voorlopende spaties.
rtrim(val : String) Verwijderd eventueel aanwezige nalopende spaties.
Me.substr(indexStart : Integer, length : Integer) Haalt een deel uit de string beginnend bij indexStart met de lengte inlength.
Me.replace(searchFor : String, replaceWith : String) Vervangt de gevonden tekst in searchFor met de tekst in replaceWith.
Me.toLowerCase() Vervangt alle hoofdletters door kleine letters (bijv. A wordt a).
Me.toUpperCase() Vervangt alle kleine letters door hoofdletters (bijv. a wordt A).
Me.concat(one : String, two: String, ...) Voegt Me en alle Strings samen tot één String.
encodeAsCode128setA(val : String) Vertaald de string naar de encoding van Code128 set A. Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Code_128.

LineWrap(lineNumber: Integer, maxLength : Integer)

Haalt een deel uit de string met een maximale lengte van maxLength en toont dit op de juiste regel op basis van de lineNumber. Dus bijvoorbeeld max 25 op een regel en twee regels:

 1. LineWrap(1, 25)
 2. LineWrap(2, 25)

 

Beschikbare velde per dataset


Label type: Item

 • Barcode : String
 • Date : DateTime
 • DefaultSalesPrice : Decimal
 • DefaultVendorName : String
 • Employee : String
 • ItemCode : String
 • ItemCodeSupplier : String
 • ItemDescription : String
 • ItemGroupCode : String
 • ItemGroupDescription : String
 • UnitCode : String


Label type: Purchase Receive

 • Barcode : String
 • Date : DateTime
 • Employee : String
 • ItemBrand : String
 • ItemCode : String
 • ItemCodeSupplier : String
 • ItemDescription : String


Label type: Purchase Receive (Serial/Batch)

 • Barcode : String
 • Date : DateTime
 • Employee : String
 • ExpiryDate : DateTime
 • ItemBrand : String
 • ItemCode : String
 • ItemCodeSupplier : String
 • ItemDescription : String
 • SerialBatchNumber : String


Label type: RMA Receive

 • Barcode : String
 • Date : DateTime
 • Employee : String
 • ItemBrand : String
 • ItemCode : String
 • ItemCodeSupplier : String
 • ItemDescription : String
 • Reason : String

Label type: License Plate

 • Barcode : String
 • Date : DateTime
 • Employee : String
 • Code : String
 • Description : String
 • BesteBeforeDate : DateTime
 • CreatedBy : String
 • CreatedOn : DateTime
 • LocationCode : String
 • Status : Integer
 • StatusAsString : String
 • WarehouseCode : String
 • NumberOfItems : Integer
 • Quantity : deicmal

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen