Uitgaand > Verkooporders > Leverbaar

Volgen

Algemeen

Op de subpagina Leverbaar in het menu Verkooporders staan de verkooporders die volledig of voor een deel leverbaar zijn. In de kolom % levering kunt u goed zien in welke mate de verkooporders leverbaar zijn. Door eenmaal op een order in het linkerscherm te klikken kunt u de inhoud van de verkooporder tonen, dit verschijnt dan in het rechtergedeelte van het scherm (zie afbeelding hieronder). U ziet dan precies welke artikelen in welke mate leverbaar zijn.

 

Aanmaken batch

Het aanmaken van een batch gebeurt in het menu Leverbaar. Het aanmaken van een batch is niets anders dan het selecteren en samenvoegen van te leveren verkooporders waarna ze tot een te picken batch worden gevormd. U kunt dit doen door de Ctrl toets ingedrukt te houden en vervolgens met de muis de betreffende verkooporders aan te klikken, de regels worden vervolgens groen. Als u de gewenste verkooporders heeft geselecteerd, dan klikt u op de knop Creëer Batches. Nadat u dit gedaan heeft zullen de verkooporders verdwijnen uit de lijst in het menu Leverbaar en zal de batch verschijnen op de pagina Batches.

Het is ook mogelijk om een batch te maken op basis van orderregels. Op die manier hoeft u niet de hele order te batchen maar kunt u dus ook van een gedeelte van de order een batch maken. Dit werkt volgens hetzelfde principe met de Ctrl toets ingedrukt en de button Creëer Batches boven de orderregels.

 

Aanmaken batch met opties

Het is ook mogelijk om een batch met extra opties aan te maken. Dit gaat op dezelfde manier als de reguliere manier van het aanmaken van een batch alleen klikt u nu op het pijltje naast Creëer Batch. Er verschijnt dan een nieuwe button Creëer batch met opties. Als u daarop heeft geklikt verschijnt er een nieuw venster. Hier kunt u het volgende aangeven:

  • Naam batch: Deze wordt standaard al ingevuld maar kan gewijzigd worden.
  • Notities: Hier kunnen notities opgegeven worden die betrekking op de batch hebben. Deze worden afgedrukt op de picklijst en zichtbaar tijdens het verzenden van de orders.
  • Allocatie profiel: Hier kunt u het profiel op geven die gebruikt moet worden om de locaties te bepalen voor de picklijst.
  • Toegewezen gebruiker: Hier kunt u een gebruiker toewijzen aan een batch. Alleen deze gebruiker ziet de batch dan in zijn of haar scanner. Uiteraard moet deze dan wel inloggen met de juiste gebruiker.
  • Tags: Hier kunt u tags aan de batch toevoegen die op de picklijst afgedrukt worden en zichtbaar zijn tijdens het verzenden van de orders.

 

Icoontjes

Kolom Uitleg
Bestand:icoon_salesorder.png Bestand:replorder.png Dit icoontje geeft aan of de order een Salesorder of een Replenishorder betreft.
Bestand:icoon_backorder.png

Dit icoontje geeft aan dat de order een backorder betreft.

 

Order tags

Doormiddel van maatwerk scripts is het mogelijk om orders te voorzien van tags. Tags kunnen voor allerlei zaken gebruikt worden, bijvoorbeeld om aan te geven of de order spoed heeft of dat de order met een bepaalde leveringswijze verstuurd moet worden. Via Master Data > Tags kunnen de tags beheert worden.

Op het moment dat er order tags aanwezig zijn zal er ook een extra filter verschijnen in Outbound bij de leverbare en niet-leverbare orders. Met dit filter kan er gefilterd worden op de order tags.

 

Order valideren

Sinds versie 1.11 is het mogelijk om vanuit dit scherm te achterhalen waarom een order niet zichtbaar is.

  1. Voer het ordernummer in en klik op het loepje.
  2. Als de order niet naar voren komt, dan voldoet de order niet aan één of meerdere voorwaarden.
  3. Om die voorwaarden te achterhalen klik je nu op de button Validate.
  4. Je gaat nu naar de Order Validatie pagina waar per voorwaarden wordt aangegeven of de order daar aan voldoet.

 

Kolommen

De onderstaande kolommen zijn beschikbaar op de pagina Leverbaar. Zorg dat u alleen kolommen op zichtbaar heeft staan die u echt gebruikt. Overbodige kolommen beperken het overzicht.

 

Linkerscherm
Kolom Uitleg
ID Het ID-nummer van de verkooporder, deze wordt gegenereerd door BOXwise en heeft voor u vaak niet een veelzeggende betekenis.
Magazijn Het nummer van het magazijn waar de verkooporder vanuit verstuurd dient te worden.
Nummer Het nummer van de verkooporder.
Klantnaam De naam van de verkooprelatie.
Deellevering Dit geeft aan of het toegestaan is om een deellevering te doen op de verkooporder. Dit wordt gehaald uit de instellingen in het ERP systeem op de verkooporder.
Te leveren regels Het aantal orderregels dat op basis van de voorraad in het ERP systeem geleverd kan worden.
Totaal orderregels Het totaal aantal orderregels van een verkooporder dat nog geleverd moet worden. Dit houdt in dat orderregels die al in een eerdere deellevering zijn geleverd niet meer worden meegenomen in dit aantal.
 % Leverbaar Het percentage van de verkooporder dat geleverd kan worden. Er wordt hier niet gekeken naar het aantal orderregels maar naar het aantal te leveren artikelen.
Verkoopprijs Verkoopprijs van de leverbare orderregels.
Totale verkoopprijs Verkoopprijs van het totaal van alle orderregels.
 % Verkoopprijs Het percentage van de verkoopprijs van het totaal van alle orderregels dat geleverd kan worden.
 % Leverbare orderregels Het percentage orderregels dat geleverd kan worden.
Omschrijving De omschrijving van de verkooporder die eventueel is meegegeven in het ERP systeem.
Klantreferentie De klantreferentie van de verkooporder die eventueel is meegegeven in het ERP systeem.
Orderdatum De datum waarop de verkooporder is gedaan.
Leverdatum De datum waarop de verkooporder geleverd dient te worden.
Leveringswijze De leveringswijze van de verkooporder.
Route De route code die eventueel is gekoppeld aan de verkooporder. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden om in BOXwise selecties te maken voor het tonen van verkooporders op een bepaalde dag. Dit veld kan per BOXwise klant verschillend gebruikt worden.
Selectiecode De selectiecode die eventueel is gekoppeld aan de verkooporder. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden om in BOXwise selecties te maken voor het tonen van verkooporders op een bepaalde dag. Dit veld kan per BOXwise klant verschillend gebruikt worden.
Adres Het adres van de verkooprelatie.
Postcode De postcode van de verkooprelatie.
Plaats De plaats van de verkooprelatie.
Provincie De provincie van de verkooprelatie.
Land Het land van de verkooprelatie.
Contactpersoon De contactpersoon bij de verkooprelatie.
E-mail contactpersoon Het e-mailadres van de contactpersoon bij de verkooprelatie.
Telefoon Het telefoonnummer van de verkooprelatie.
Project Het project dat eventueel is gekoppeld aan de verkooporder.
Business Unit De business unit/ kostenplaats die eventueel is gekoppeld aan de verkooporder.
Klantnummer Het nummer van de verkooprelatie.
Notities Notities die zijn vastgelegd op de order.
Vertegenwoordiger De interne vertegenwoordiger voor de specifieke debiteur.
 
Rechterscherm
Kolom Uitleg
ID Het ID van de orderregel. Dit ID wordt door BOXwise gegenereerd en is voor u als eindgebruiker vaak niet van belang.
Regelnummer Het regelnummer van de orderregel binnen de order (volgorde van invullen in ERP systeem)
Magazijn Het magazijn waar vanuit de orderregel geleverd moet worden
Voorraad toegewezen? Geeft aan of er in het ERP systeem voorraad is toegewezen op de orderregel (omdat u de order voorrang wilt geven ten opzichte van andere verkooporders).
Leverdatum De datum waarop de orderregel geleverd moet worden
Gevraagde leverdatum Een tweede datum op de orderregel. Deze kan gebruikt worden om een verschil te maken met de datum om te starten met de pick en de verzending.
Order ID Het ID van de gehele verkooporder, dit is dus voor elke orderregel binnen een verkooporder gelijk. Het ID wordt door BOXwise gegenereerd en is voor u als eindgebruiker vaak niet van belang.
Order Nr. Het ordernummer van de gehele verkooporder, dit is dus voor elke orderregel binnen een verkooporder gelijk
Artikelcode De artikelcode van het artikel in de orderregel
Eenheid De meeteenheid van het artikel in de orderregel
Afbeelding Afbeelding van het artikel in de orderregel
Omschrijving De omschrijving van de orderregel
 % Pickbaar Het percentage artikelen van de orderregel dat pickbaar is
Aant. pickbaar Het aantal artikelen in de orderregel dat op voorraad is en dus pickbaar is
Aant. te leveren Het totaal aantal artikelen in de orderregel dat geleverd moet worden
Aant. besteld Het totaal aantal bestelde artikelen in de orderregel
Instructie Een eventuele toegevoegde instructie voor de orderregel in het ERP systeem
Batch artikel? Geeft aan of het artikel van de orderregel een batch artikel is
Serie artikel? Geeft aan of het artikel van de orderregel een serienummer artikel is
Artikelcode (Lev.) De artikelcode van de leverancier van het artikel in de orderregel
Barcode (Lev.) De barcode van het artikel in de orderregel
Gewicht artikel Gewicht van het artikel in de orderregel
Afmetingen De afmetingen van het artikel in formaat lxbxh. Deze worden alleen met maatwerk gevuld. 
Artikel omschrijving Omschrijving van het artikel in de orderregel
Merk artikel Het merk van het artikel in de orderregel
Valuta De valuta waarin de orderregel is ingevoerd
Verkoopprijs De verkoopprijs van het artikel per stuk in de orderregel
Inkoopprijs De aankoopprijs van het artikel per stuk in de orderregel
Totale Verkoopprijs De totale verkoopprijs van de orderregel
Pickbare Verkoopprijs Het bedrag van de totale verkoopprijs dat pickbaar is
 % Verkoopprijs pickbaar Het percentage van de totale verkoopprijs dat pickbaar is

 

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen