Voorraad informatie > Voorraad

Volgen

Algemeen

In het menu Voorraad ziet u een overzicht van uw voorraad. In dit scherm kunt u niets wijzigen of toevoegen, u kunt alleen informatie over uw voorraad raadplegen. Hier kunt u precies zien in welk magazijn de artikelen liggen en op welke locatie de artikelen liggen. Ook kunt u zien welke artikelen er al toegewezen zijn aan batches.

U kunt de opbouw van het scherm veranderen door kolommen zichtbaar of onzichtbaar te maken. Doe dit door op een willekeurige kolomnaam te gaan staan en vervolgens op het pijltje te klikken. Ga vervolgens naar Columns en vink de kolommen aan of uit waarvan u wilt dat ze zichtbaar of onzichtbaar zijn.

 

Uitleg kolommen

Batch/Serie
Bij batch- en serieartikelen staat er in deze kolom een loepje. Als u op het loepje klikt, dan ziet u een specificatie van het batch- of serieartikel met de bijbehorende batchnummers en serienummers.

Artikelcode
Dit is de code van het artikel.

Magazijn
De code van het magazijn waar het artikel ligt.

Locatie in magazijn
De code van de locatie in het magazijn waar het artikel ligt.

Vrije voorraad
Dit is de voorraad die volgens het systeem op de locatie ligt min de voorraad die in het ERP systeem is toegewezen. Dit is dus niet het aantal toegewezen in batches.

Voorraad
Dit is de voorraad die volgens het systeem op de locatie ligt.

Toewijzingen
In de kolom Toewijzingen kunt u zien of het artikel is toegewezen aan een batch en zo ja, wat het aantal is.
Als u vervolgens op het icoontje achter het aantal klikt, dan kunt u zien aan welke batch het artikel is toegewezen en welke verkooporder het betreft.

Inkomend geblokkeerd?
Op de locatie waar het artikel ligt mag niet direct worden ontvangen. Als hier een vinkje staat, dan is de locatie geblokkeerd voor ontvangst.

Uitgaand geblokkeerd?
Op de locatie waar het artikel ligt mag niets direct vandaan verstuurd worden. Als hier een vinkje staat, dan is de locatie geblokkeerd voor versturen.

Batch/Serie?
Als het artikel een batch- of serieartikel is, dan staat er een vinkje in deze kolom.

Batch/Serie toegewezen?
Als het batch- of serieartikel is toegewezen aan een order, dan staat in deze kolom het batch- of serienummer dat is toegewezen.

Toegewezen order
Als Artikel is toegewezen of vastgezet aan een specifieke orderregel in het ERP systeem, dan staat in deze kolom het order ID (let op: geen ordernummer).

Afbeelding 1 voorbeeld, toewijzingen in Exact onder: Order => selecteer regel => Condities => Toewijzen.


Toegewezen regel ID
Als het batch- of serieartikel is toegewezen aan een specifieke orderregel, dan staat in deze kolom het orderregel ID.

Type toewijzing
Als er sprake is van een toewijzing, dan staat in deze kolom het type toewijzing. Als een specifiek batch- of serienummer is toegewezen dan staat hier ItemId en als het artikel is toegewezen aan de voorraad dan staat hier Stock.

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen