Wat te doen met de foutmelding: "module exppw could not be found"

Volgen

Wanneer u deze melding krijgt nadat u BOXwise heeft geïnstalleerd en u gaat naar de url van de Management Portal, heeft dat waarschijnlijk te maken met dat u op een 64-bit systeem werkt.

Image:foutmelding_18.png

Oplossing

Controleer eerst op wat voor systeem u werkt. Als u inderdaad op een 64-bit systeem werkt, dan kunt u de onderstaande stappen volgen.
Om het probleem op te lossen kunt u in de BOXwise pool instellen dat BOXwise niet "32-Bit enabled" moet zijn. Dit doet u op de onderstaande manier.

  1. Open de Internet Information Services (IIS) Manager
  2. Klap de Server uit.
  3. Klik op Application Pools.
  4. Klik met de rechtermuisknop op de boxwise_pool.
  5. Klik op Advanced Settings.
  6. Zet de instelling Enable 32-Bit Applications op False en druk op OK.

 6._Instelling_Enable_32-Bit_Applications.png

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen