Uitgaand > Ad-hoc picking (Order)

Volgen

Ad-hoc picking (Order)

Hoofdmenu > Uitgaand > Ad-hoc picking (Order)

Met de functie Ad-hoc picking kunnen medewerkers in het magazijn verkooporders picken zonder dat er eerst batches zijn gemaakt voor de verkooporders. Als u hiervoor kiest, dan wordt er door BOXwise automatisch een batch aangemaakt met daarin alle orders van de geselecteerde klant.

Bij Ad-hoc picking (Order) worden de te leveren artikelen gesorteerd per klant en daarna per order. Als u de artikelen alleen wilt scheiden per klant, dan kunt u kiezen voor de functie Ad-hoc picking (Klant).

Volg de onderstaande stappen om ad-hoc te picken met de functie Ad-hoc picking (Order):

  1. Ga via het hoofdmenu naar Uitgaand.
  2. Druk op de functie Ad-hoc picking (Order).
  3. In het scherm wat u nu te zien krijgt, staan alle klanten met te leveren orders. Het aantal dat tussen haakjes achter de klant staat geeft het aantal te leveren orders weer. Selecteer een klant waarvoor u artikelen wilt gaan picken.
  4. Vervolgens ziet u een scherm met orders die te leveren zijn voor deze klant. Selecteer een order die u wilt picken. In deze stap wordt er automatisch een batch aangemaakt voor deze order.
  5. In het volgende scherm ziet u de artikelen die te leveren zijn voor deze klant in deze order. Deze artikelen kunt u gaan picken in het magazijn.
  6. Ga op een regel van een artikel staan en scan vervolgens de code van de locatie en de code van het artikel. In welke volgorde u dit doet maakt niet uit. U krijgt wel verschillende meldingen op de scanner (zie afbeeldingen 6a en 6b).
    1. U kunt er ook voor kiezen om de locatie handmatig te verifiëren. Ga dan op de regel staan en druk op Select. In het volgende scherm drukt u op OK.
  7. In het volgende scherm kunt u opgeven hoeveel stuks u picked.
  8. Vervolgens komt er een groen vakje te staan bij het gepickde artikel.

 

      

    

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen