Ontvangen > Inkopen

Volgen

Via de knop Ontvangen en vervolgens Inkopen gaat u naar het menu Ontvangsten. In dit menu is het mogelijk om geleverde artikelen in te boeken in het ERP systeem. Hierdoor werkt u op een eenvoudige wijze de aanvulling van de voorraad bij. Dit alles gebeurt niet vanuit kantoor maar vanuit het magazijn.


Selecteren van de leverancier en de inkooporder

Hoofdmenu > Ontvangen > Inkopen

 1. Klik in het hoofdmenu op de knop Ontvangen en vervolgens Inkopen.
 2. Selecteer het magazijn waarin de binnengekomen producten worden opgeslagen.
 3. U ziet nu een scherm met kaartjes. Deze kaartjes geven de leveranciers weer waarvan inkooporders uitstaan volgens het ERP systeem. Druk op de leverancier waarvan u een levering wilt inboeken.
 4. Vervolgens ziet u een scherm met de huidige inkooporders van de leverancier waarvan u op het kaartje geklikt heeft.
 5. Selecteer de inkooporder(s) die u wilt inboeken en klik op Openen.

 

  

touch-98.png  

 

Filteren inkooporders

De orders kunnen gefilterd worden op basis van verschillende criteria:

 • Leverancierscode
 • Leveranciersnaam
 • Ordernummer
 • Referentie
 • Artikelcode
 • Artikelomschrijving
 • Voor de leverdatum kunt u filteren op t/m vandaag, t/m morgen en volgende week. Wanneer geen van de filterknoppen zijn geactiveerd, worden alle inkooporders getoond. De standaardwaarde hiervoor wordt ingesteld op de management portal in de instellingen (klik hier).
  • Vandaag: alle inkooporders die tot en met vandaag ontvangen moeten worden.
  • Morgen: alle inkooporders die tot en met morgen ontvangen moeten worden.
  • Volgende week: alle inkooporders die tot en met de komende week ontvangen moeten worden.


Leverdatum AFAS Profit
BOXwise bepaald de leverdatum aan de hand van het veld DateExpected indien deze gevuld is. Wanneer dit veld niet gevuld is valt BOXwise terug op het veld PromisedDelivery


LET OP!: In AFAS Profit is het niet verplicht om een leverdatum op te geven. Indien u dit niet doet voor een inkooporder, dan is de order alleen terug te vinden indien er geen filters geactiveerd zijn voor de datum.

 

Inboeken van de levering (met barcode scanner)

Hoofdmenu > Ontvangen > Inkopen > Uitpakken

 1. Nadat u een leverancier en één of meerdere inkooporders heeft geselecteerd, komt u in het menu Uitpakken. Hier kunt u artikelen inboeken door de barcode te scannen of door deze handmatig toe te voegen.
 2. Scan de barcode op het artikel of selecteer het artikelkaartje door er op te drukken en druk vervolgens op Handmatig.
 3. Wanneer het aantal te ontvangen artikelen meer dan 1 is, zal er een scherm komen waar u het aantal in kunt geven. Geef het aantal aan en druk op Enter.
 4. Herhaal de stappen 2 en 3 voor elk binnengekomen artikel.
 5. Wanneer u alle binnengekomen artikelen heeft gehad, drukt u op de knop Afronden en vervolgens op Start.
 6. De voorraad wordt direct bijgewerkt in uw ERP systeem.
 7. Er wordt een rapport als ontvangstbevestiging afgedrukt.

 

  

  

  

 

Tip

Linksonder ziet u de verschillende inkooporders staan bij de leverancier. Standaard worden binnengekomen artikelen van de oudste inkooporder afgeboekt. Als u hiervan wilt afwijken en een levering van een artikel van een bepaalde inkooporder wilt afboeken, dan kunt u dat doen door linksonder die inkooporder te selecteren.

 

Terugzetten ingeboekte artikelen

Hoofdmenu > Ontvangen > Inkopen > Uitpakken

Indien u tijdens het ontvangen van artikelen een verkeerd artikel heeft gescand of handmatig naar rechts heeft verplaatst, dan kunt u deze fout herstellen met de In/Uit button.

 1. U bevindt zich in het scherm Uitpakken en heeft een aantal artikelen ten onrechte naar rechts gezet.
 2. Druk op de button In/Uit. De kleur van het scherm veranderd in rood, u kunt de ingeboekte artikelen nu terugzetten naar links.
 3. Scan of selecteer handmatig het artikel dat u terug wilt zetten.
 4. Geef aan hoeveel stuks u wilt terugzetten en druk op Enter.

 

  

 

Barcode toevoegen aan artikel

Hoofdmenu > Ontvangen > Inkopen > Uitpakken

Als een artikel nog geen barcode gevuld heeft in het ERP systeem, dan kan dit gevuld worden vanuit BOXwise. Voor hiervoor de volgende stappen uit.

 1. U bevindt zich in het scherm Uitpakken en constateert dat een bepaald artikel geen barcode gevuld heeft. 
 2. Druk op het artikel waarvan u een barcode wilt toevoegen.
 3. Druk op de button Barcode.
 4. U komt in het scherm Barcode wijzigen.
 5. Selecteer de juiste leverancier en scan de barcode. Klik vervolgens op Ok.

 

 

Labels printen

Hoofdmenu > Ontvangen > Inkopen > Uitpakken

Het is mogelijk om vanuit het scherm Uitpakken labels te printen voor binnengekomen artikelen. Er zijn hiervoor twee opties:

Auto label
Als u op de knop Auto label drukt wordt er een label voor elk artikel geprint zodra u deze inboekt, vervolgens verschijnt het venster Auto Labels Printen.

Print label
Selecteer een artikel en druk vervolgens op de knop Print label om een label te printen, het venster Print Label verschijnt nu.

 

 

Artikelinformatie raadplegen

Hoofdmenu > Ontvangen > Inkopen > Uitpakken

Vanuit het scherm Uitpakken is het mogelijk om Artikelinfo te raadplegen.

 1. Druk op het artikel waarvan u informatie wilt raadplegen.
 2. Druk vervolgens op de knop Artikelinfo.
 3. Als het scherm Artikel info heeft geopend, dan kan er keuze gemaakt worden tussen drie tabjes: Algemeen, Voorraad en Extra.
 4. In het scherm Algemeen staat o.a.: de artikelcode, de artikelnaam, de locatiecode, de artikelcode van de leverancier en de barcode. In het Voorraad scherm staat informatie over o.a. de voorraad en de locaties waar de voorraad ligt. In het scherm Extra kunnen instructies en de omschrijving geraadpleegd worden. De informatie wordt rechtstreeks overgenomen uit uw ERP systeem. Er kunnen dus geen wijzigingen gedaan worden vanuit BOXwise, met uitzondering van de barcode.

 

  

 

Ontvangen op specifieke inkooporders

Hoofdmenu > Ontvangen > Inkopen > Uitpakken

Als u in het menu Ontvangsten | Uitpakken bent, dan ziet u linksonder icoontjes voor alle geselecteerde inkooporders.

 

 

De pictogrammen geven de verschillende inkooporders bij de geselecteerde leverancier weer. Per inkooporder staat er o.a. het aantal artikelen, de leverdatum en het ordernummer bij. Door op één van de inkooporders te drukken, filtert u de artikelen van de andere inkooporders bij de geselecteerde leverancier uit. Als u op het pictogram met het vraagteken drukt, dan worden alle bestelde artikelen bij de geselecteerde leverancier weergegeven.

 

Serienummers en Batchnummers

Hoofdmenu > Ontvangen > Inkopen > Uitpakken

Het is in BOXwise mogelijk om met serienummers en batchnummers te werken.

 1. Of een artikel serienummers of batchnummers heeft wordt aangegeven in uw ERP systeem.
 2. Vervolgens is op de artikelkaartjes te zien of dit is ingesteld, dit is te zien aan respectievelijk SN en BN.
 3. Bij het inboeken van een ontvangen artikel moet eerst een serienummer of batchnummer gescand worden.
 4. Bij een batchnummer moet daarna nog een aantal opgegeven worden, bij serienummers niet.
 5. Bij serienummers is het mogelijk om seriereeksen op te geven. Op die manier kunt u sneller grote aantallen inboeken.

 

Per serienummer

  

 

Reeks serienummers

  

 

Batchnummers

  

 

Uitleg menu items

Menu knoppen: Ontvangsten

Hoofdmenu > Ontvangen > Inkopen

Als u in het menu Ontvangsten bent, dan heeft u te maken met een aantal menuknoppen. Deze lichten wij hieronder toe.

touch-98.png

 

 • Terug - Zodra u op deze button drukt sluit u een menu of gaat u een stap terug in het menu.
 • Verversen - Het huidige scherm ververst niet automatisch. Dit wil zeggen dat als u dit scherm open heeft staan, en er wordt bijvoorbeeld een nieuwe inkooporder in het ERP systeem gezet, dat deze order niet automatisch zichtbaar wordt. Met de button Verversen zorgt u dat de gegevens op het scherm wel accuraat zijn.
 • Magazijn - Als u op deze button drukt, dan verschijnt het venster "Selecteer Magazijn" waar u een ander magazijn kunt kiezen dan u aanvankelijk had gekozen.
 • Overig - Als u op deze button drukt, dan verschijnen er vier opties: "Hulp op afstand", "Wiki", "Volume" en "Info".

 

Menu knoppen: Uitpakken

Hoofdmenu > Ontvangen > Inkopen > Uitpakken

Als u in het menu Ontvangsten | Uitpakken bent, dan ziet u de onderstaande knoppen verschijnen. Hieronder lichten wij de knoppen voor u toe.

 

 

 • Terug - Zodra u op deze button drukt sluit u een menu of gaat u een stap terug in het menu.
 • Filter - Met deze button kunt u filteren in de set aan leveranciers en inkooporders op het scherm.
 • Artikelinfo - Met deze button kunt u na het selecteren van een artikel de artikelinformatie tonen.
 • Barcode - Met deze button kunt u na het selecteren van een artikel de barcode van een artikel wijzigen per leverancier.
 • Autolabel - Indien deze button geactiveerd is (kleur: groen), dan wordt bij een scan of handmatige selectie van elke artikel 1 stuk naar rechts verplaatst.
 • Labels afdr. - Met deze button kunt u na het selecteren van een artikel labels afdrukken voor het geselecteerde artikel.
 • Aantal - Zodra u op deze button drukt verschijnt het venster "Aantal", hier kunt u aangeven hoeveel artikelen u naar rechts wilt zetten op het moment dat u een artikel scant of handmatig selecteert.
 • Handmatig - Met deze button kunt u handmatig artikelen naar rechts zetten door een artikel te selecteren en op de button te drukken.
 • One Scan - Als u deze button aanzet, dan wordt er elke keer dat u de barcode van een artikel scant slechts 1 artikel naar rechts verplaatst.
 • In/Out - Als u deze button heeft ingedrukt, veranderd de kleur van het scherm in rood en kunt u de artikelen terugzetten naar links.
 • LP labels afdr. - Met deze button kunt u een label afdrukken voor de geselecteerde license plate.
 • Auto LP - Indien deze button geactiveerd is, wordt voor elke artikel dat naar rechts wordt gezet automatisch een license plate aangemaakt.
 • Nieuw - Met deze button kan handmatig een license plate aangemaakt worden.
 • Verwijderen - Met deze button kan de geselecteerde license plate verwijderd worden.
 • Verwerken - Als u alle artikelen naar rechts heeft gezet, drukt u op deze button en vervolgens op "Start".
 • Overig - Als u op deze button drukt, dan verschijnen er vier opties: "Hulp op afstand", "Wiki", "Volume" en "Info".

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen