Systeem > Order Validatie

Volgen

Orders moeten aan een aantal voorwaarden voldoen voordat ze zichtbaar zijn in BOXwise. Omdat dit best veel voorwaarden kunnen zijn, is het soms moeilijk te achterhalen aan welke voorwaarde de order niet voldoet. De Order Validatie Tool is een tool die automatisch controleert aan welke voorwaarden de opgegeven order allemaal voldoet en aan welke niet.

Valideren van een order

Voer de volgende stappen uit om een order te valideren:

  1. Ga in de Management portal naar System > Order Validation.
  2. Voer het ordernummer bovenin de zoekbalk in en klik op het loepje.
  3. Er verschijnt een lijst met voorwaarden waaraan de order moet voldoen om een leverbare order te zijn in BOXwise.
    • Als er een vinkje bij de voorwaarde staat, dan voldoet de order aan die voorwaarde.
    • Als er een kruis bij de voorwaarde staat, dan voldoet de order niet aan die voorwaarde. Eén zo een kruis is al genoeg om er voor te zorgen dat de order niet zichtbaar wordt in BOXwise.
  4. Bij elke voorwaarde staat ook een toelichting en eventueel een details-icoontje. Wanneer op het details-icoontje wordt geklikt, worden er meer details over de voorwaarde getoond.



Het is ook mogelijk om vanuit het overzicht van Leverbare orders en Niet-leverbare orders een order te valideren. Daar is een aparte button voor beschikbaar.

 

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen