Instellingen > ERP Connectie > Afas Profit

Volgen
Let op: deze instellingen zijn alleen van toepassing bij het gebruik van AFAS Profit als gekoppeld ERP systeem.

 

Server
Veld Toelichting
App Connector Token De unieke code die behoort bij de BOXwise App connector. De App connector bevat alle standaard get- en updateconnectoren die BOXwise gebruikt om te communiceren met Profit.
App Connector Base Uri De URI naar de App connector van AFAS Profit. In de meeste gevallen is dit:
https:// {5 cijferige omgevingsnummer} /profitservices/
Profit base language De basistaal van uw Profit licentie.
Administratie voor nieuwe invoer (Ad-hoc RMA, Baliefacturen) De administratie van de omgeving waarin vrije RMA orders en baliefacturen worden aangemaakt.

 

SQL Server

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een lokale installatie van Afas Profit, dan kunnen hier de gegevens worden ingesteld van de SQL / database server waar de database van Profit staat.

 

Printing (beschikbaar t/m versie 1.20)
Veld Toelichting
Print using third party printer executable? Om pdf documenten te kunnen afdrukken met BOXwise dient een PDF tool ingesteld te zijn. Met deze instelling wordt dit geactiveerd.
Path to printer executable Dit is het netwerkpad naar de installatie van de PDF tool, standaard is dit: C:\Program Files (x86)\TranCon\BOXwisePro\Server\pdfprint.bat (Sumatra PDF)
Number of copies per print Het aantal kopieën dat BOXwise afdrukt voor elk document dat via de ingestelde PDF tool loopt.

 

Fulfillment
Veld Toelichting
Pakbon gereedmelden? Als deze instelling aan staat, dan wordt de pakbon automatisch gereed gemeld in Profit.
Print packing slips? Als deze instelling aan staat, dan worden de Profit pakbonnen automatisch afgedrukt bij het verwerken van een verkooporder
Std. verzendinfo meesturen naar Profit (Gewicht, Type, etc.)? Als deze instelling aan staat, dan wordt de standaard verzendinfo meegestuurd naar Profit.

 

Behavior
Veld Toelichting
Lock sales orders? Wanneer deze instelling aan staat, worden orders geblokkeerd als ze in een batch zitten. Let op! In de connector GetSalesOrderLines moet het filter weggehaald worden bij Geblokkeerd als met deze functie gewerkt gaat worden.
Mark sales orders as In Pick? Als deze instelling aan staat dan krijgt het vrije (j/n) veld In Pick in Profit een vinkje als de order in een pick zit.
Auto fulfill order cost lines? Alz deze instelling aan staat zal BOXwise eventuele, nog niet geleverde, kostenregels in de order automatisch meeleveren op de pakbon.
Also check item units for a matching barcode?  
Print backorderlines on the package slip Als deze instelling aan staat, dan worden de backorderregels overgenomen naar de pakbon en zodoende ook afgedrukt op de pakbon.
Print quantity zero lines Als deze instelling aan staat, dan worden orderregels met een aantal van 0 overgenomen naar de pakbon en zodoende ook afgedrukt pakbon.

 

Inbound
Veld Toelichting
Profit goederenontvangsten afdrukken? Er zijn drie opties:
* GenerateAndPrint: Haalt de goederenontvangst op uit Profit en drukt hem af.
* GenerateOnly: Haalt de goederenontvangst op uit Profit en doet er vervolgens niks mee.
* NoAction: Er wordt geen goederenontvangst opgehaald uit Profit.
Ontvangen in bestelde eenheden Als deze instelling aanstaat dan rekent BOXwise de aantallen niet terug naar de kleinste eenheid maar worden de exacte eenheden getoond die in de inkooporder staan. Lees hier meer over eenheden
RMA redencodes De redenen van retour die opgegeven kunnen worden bij vrije rma ontvangsten. Deze worden geregistreerd in de BOXwise database en worden niet teruggeschreven naar Profit.

 

Outbound
Veld Toelichting
Use queries to retrieve the salesorders Als deze instelling aan staat, dan worden niet de connectoren gebruikt om de orders op te halen maar worden er queries gebruikt. Deze instelling wordt in principe niet gebruikt. Alleen als er sprake is van grote performance problemen (bijvoorbeeld als gevolg van grote aantallen orders) wordt deze instelling overwogen.

 

Debugging
Veld Toelichting
Log XML of the GetConnectors Hier kunnen de get connectoren worden opgegeven waarvan de xml gelogd moet worden bij een aanroep.
Log XML of the UpdateConnectors Hier kunnen de update connectoren worden opgegeven waarvan de xml gelogd moet worden bij een aanroep.
Log XML of the ReportConnectors Hier kunnen de report connectoren worden opgegeven waarvan de xml gelogd moet worden bij een aanroep.

 

 

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen