Instellingen > ERP Connectie > Afas Profit

Volgen
Server
Veld Toelichting
Environment id Het ID van de omgeving in Profit waarmee BOXwise gekoppeld moet worden.
Afas user name De gebruikersnaam van de gebruiker die BOXwise gebruikt om gegevens uit Profit op te halen. Deze is doorgaans gelijk aan de gebruikersnaam van de gebruiker waarmee u inlogt in Windows.
Afas password Het wachtwoord van de gebruiker die BOXwise gebruikt om gegevens uit Profit op te halen. Deze is doorgaans gelijk aan het wachtwoord van de gebruiker waarmee u inlogt in Windows.
Get webservice address De URI naar de Get connector van AFAS Profit. In de meeste gevallen is dit:
http:// {ip adres server} /profitservices/getconnector.asmx
Update webservice address De URI naar de Update connector van AFAS Profit. In de meeste gevallen is dit:
http:// {ip adres server} /profitservices/updateconnector.asmx
Report webservice address De URI naar de Report connector van AFAS Profit. In de meeste gevallen is dit:
http:// {ip adres server} /profitservices/reportconnector.asmx
Profit base language De basistaal van uw Profit licentie.

 

Afas Online
Veld Toelichting
Environment ID Dit is het omgevingsnummer van de Afas Online omgeving. LET OP! Deze begint altijd met een O, dit is anders dan bij de standaard installatie van Profit.
Afas user name Dit bestaat altijd uit het 5 cijferige omgevingsnummer en een specifieke naam gescheiden door een '.'.

 

De URI's naar de connectoren voor de AFAS Online koppeling wijken af van de standaard installatie van AFAS Profit. Er wordt hier gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding, dit is terug te zien in de URI (https ipv http). De URI's voor AFAS Online zijn als volgt:

 

Veld Toelichting
Get webservice address https ://profitweb.afasonline.nl/ProfitServices/GetConnector.asmx
Update webservice address https ://profitweb.afasonline.nl/ProfitServices/UpdateConnector.asmx
Report webservice address https ://profitweb.afasonline.nl/ProfitServices/ReportConnector.asmx

 

HTTP Security
Veld Toelichting
Security mode (0)None, (1)WindowsWithDefaultCredentials, (3)Windows, (2)Basic (Bepaald de wijze van authenticatie)
Username Gebruikersnaam voor HTTP-authenticatie
Password Wachtwoord voor HTTP-authenticatie

 

Afas Online

AFAS Online werkt met Windows (NTLM) beveiliging. Hiervoor moeten onder het kopje HTTP Security de volgende instellingen gezet worden:

 

Veld Toelichting
Security mode (3) Windows
Update webservice address Dit is gelijk aan de gebruiker in de Afas Online omgeving alleen met het domein ervoor ( LET OP: inclusief domein. Dus: <domain>\<username> b.v. AOL\47999.admin)
Password Het wachtwoord van de Afas gebruiker.

 

Printing
Veld Toelichting
Print using third party printer executable? Om pdf documenten te kunnen afdrukken met BOXwise dient een PDF tool ingesteld te zijn. Met deze instelling wordt dit geactiveerd.
Path to printer executable Dit is het netwerkpad naar de installatie van de PDF tool, standaard is dit: C:\Program Files (x86)\TranCon\BOXwisePro\Server\pdfprint.bat (Sumatra PDF)
Number of copies per print Het aantal kopieën dat BOXwise afdrukt voor elk document dat via de ingestelde PDF tool loopt.

 

Fulfillment
Veld Toelichting
Pakbon gereedmelden? Als deze functie aan staat, dan wordt de pakbon automatisch gereed gemeld in Profit.
Std. verzendinfo meesturen naar Profit (Gewicht, Type, etc.)? Als deze functie aan staat, dan wordt de standaard verzendinfo meegestuurd naar Profit.

 

Behavior
Veld Toelichting
Lock sales orders? Wanneer deze functie aan staat, worden orders geblokkeerd als ze in een batch zitten. Let op! In de connector GetSalesOrderLines moet het filter weggehaald worden bij Geblokkeerd als met deze functie gewerkt gaat worden.
Mark sales orders as In Pick? Als deze functie aan staat dan krijgt het vrije (j/n) veld In Pick in Profit een vinkje als de order in een pick zit.
Auto fulfill order cost lines? Alz deze functie aan staat zal BOXwise eventuele, nog niet geleverde, kostenregels in de order automatisch meeleveren op de pakbon.
Also check item units for a matching barcode?  
Print backorderlines on the package slip Als deze instelling aan staat, dan worden de backorderregels overgenomen naar de pakbon en zodoende ook afgedrukt op de pakbon.
Print quantity zero lines Als deze instelling aan staat, dan worden orderregels met een aantal van 0 overgenomen naar de pakbon en zodoende ook afgedrukt pakbon.

 

Inbound
Veld Toelichting
Profit goederenontvangsten afdrukken?


Er zijn drie opties:
* GenerateAndPrint: Haalt de goederenontvangst op uit Profit en drukt hem af.
* GenerateOnly: Haalt de goederenontvangst op uit Profit en doet er vervolgens niks mee.
* NoAction: Er wordt geen goederenontvangst opgehaald uit Profit.
Ontvangen in bestelde eenheden Als deze instelling aanstaat dan rekent BOXwise de aantallen niet terug naar de kleinste eenheid maar worden de exacte eenheden getoond die in de inkooporder staan. Lees hier meer over eenheden

 

Outbound
Veld Toelichting
Use queries to retrieve the salesorders Als deze instelling aan staat, dan worden niet de connectoren gebruikt om de orders op te halen maar worden er queries gebruikt. Deze instelling wordt in principe niet gebruikt. Alleen als er sprake is van grote performance problemen (bijvoorbeeld als gevolg van grote aantallen orders) wordt deze instelling overwogen.

 

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen