Uitbreiding > Script Taken

Volgen

Algemeen

In het menu Script taken kunt u taken instellen die in een bepaald terugkeerpatroon uitgevoerd moeten worden. Dit zijn scripts die niet standaard door BOXwise worden uitgevoerd, maar zijn specifieke scripts voor specifieke gevallen. In de script taken kunt u scripts uit de Script Modules aanroepen.

 

Werkwijze

Om een nieuwe script taak toe te voegen voert u de onderstaande handelingen uit.

 1. Klik op de knop Toevoegen.
 2. Er opent een venster waar diverse velden ingevoerd moeten worden.
  1. Naam: De naam van de script taak.
  2. Omschrijving: De omschrijving van de script taak.
  3. Actief: Is de script taak actief of niet.
  4. Gebruiker: De gebruiker waaronder het script wordt uitgevoerd.
  5. Zone: De zone waarop het script wordt toegepast.
  6. Startdatum: De datum/het tijdstip vanaf wanneer het script wordt uitgevoerd.
  7. Einddatum: De datum/het tijdstip tot wanneer het script wordt uitgevoerd.
  8. Uitvoering schema: De dagen en tijden waarop het script wordt uitgevoerd. Door een * te plaatsen achter de minuten, uren, dagen en maanden geeft u aan dat er geen filter moet plaatsvinden op dat niveau.
 3. Nadat de velden zijn ingevoerd voert u het script in het zwarte code scherm in.
 4. Als de script taak goed staat ingevuld, druk dan op Opslaan.

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen