Stamgegevens > Gebruikers

Volgen

Algemeen

In het menu Gebruikers kunnen gebruikers aangemaakt worden voor BOXwise. Deze gebruikers kunnen gebruikt worden om printers aan te koppelen of voor autorisatie op menu items. De autorisatie wordt ingesteld op zone niveau, aan deze zones kunnen vervolgens gebruikers gekoppeld worden.

Het is mogelijk om tegelijkertijd meerdere keren in te loggen met één gebruiker. Dit kan wel voor problemen zorgen en is dus niet aan te raden.

 

Werkwijze

Gebruikers toevoegen

Een gebruiker toevoegen gaat als volgt:

  1. Klik op de knop Toevoegen.
  2. Er verschijnt een nieuwe lege regel. Dubbelklik onder de kolommen Naam, Gebruikersnaam en Wachtwoord en vul deze in.
  3. Geef een Taal op voor de gebruiker, deze taal wordt gebruikt wanneer de gebruiker inlogt in de scanner of touch applicate. Zonder taal zal er worden teruggevallen op de taal in de algemene instellingen.
  4. Vink het selectievakje onder Actief aan.
  5. Klik op de knop Opslaan. De rode pijltjes in de velden verdwijnen.

Optioneel kan er ook een E-mailadres en een Extra kenmerk opgegeven worden voor de gebruikers. Deze velden worden niet gebruikt voor standaard functionaliteiten van BOXwise maar kunnen wel gebruikt worden met maatwerk scripts.

 

Apparaten en printers

In het rechtergedeelte van het scherm staat de sectie Apparaten en printers. Daar ziet u de apparaten waar ooit een keer op uw BOXwise systeem is aangemeld en welke printers zijn ingesteld als documentprinter en labelprinter. Door hier printers op te geven kunt u voor iedere gebruiker per apparaat een printer instellen en dus afwijken van de printer die als standaardprinter staat ingesteld in BOXwise. Hierdoor is het ook mogelijk om in te stellen dat een gebruiker per werkstation of scanner aan een andere printer gekoppeld is.

Stel op de volgende manier een printer in voor een gebruiker:

  1. Klik in het linkerscherm op de gebruiker waarvan u een printer wilt instellen.
  2. In het rechter scherm verschijnen vervolgens de printers die per apparaat ingesteld staan. Als er geen printers ingesteld staan, dan wordt de standaardprinter gebruikt als de gebruiker iets afdrukt op dit apparaat.
  3. Om een documentprinter te koppelen dubbelklikt u in de kolom Documentprinter achter het apparaat waarbij de printer gekoppeld moet worden. Voor labelprinters doet u hetzelfde, alleen dan in de kolom Labelprinter.
  4. Er verschijnt een keuzelijst met alle printers die beschikbaar zijn op het apparaat. Maak uw keuze.
  5. Klik vervolgens op Opslaan.

 

LET OP!: Als de printer die u wilt koppelen niet voorkomt in het keuzelijstje, dan betekent dat waarschijnlijk dat de printer niet geïnstalleerd is op uw apparaat.

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen