Uitgaand > Verkooporders > Batches

Volgen

Algemeen

Op de subpagina Batches in het menu Verkooporders staan de batches die nog niet volledig zijn verwerkt. Op deze pagina kunt u de status van de batch goed volgen. De kolommen % Gepicked, % Gepacked en % Compleet geven aan in hoeverre de verschillende onderdelen binnen het verwerken van batches uitgevoerd zijn.

De naam van de batch is afhankelijk van de inhoud. Als er in de batch één debiteur zit, dan zal de batchnaam bestaan uit de klantnaam met de ordernummers. Als de batch meerdere debiteuren bevat, dan zal de batchnaam bestaan uit de dag en het tijdstip waarop de batch is aangemaakt.

Door dubbel te klikken op de batchnaam is het eventueel mogelijk om deze te wijzigen.

 

Functionaliteiten

Verwijderen

Door een batch te selecteren en vervolgens op de button Verwijderen te klikken, verwijdert u de batch. Let op, dit kan alleen als er nog geen artikelen zijn ingepakt. Als er wel artikelen zijn ingepakt, dan dient u deze eerst uit te pakken alvorens u de batch kunt verwijderen. Bedenk goed dat als u het pickproces al verwerkt heeft dat de artikelen, indien ingesteld, op de locatie EXPEDITIE liggen en dat deze daar blijven liggen nadat de batch is verwijderd.

 

Opslaan

Als u de batchnaam heeft aangepast, dan dient deze wijziging opgeslagen te worden met de button Opslaan.

 

Goedkeuren

Met deze button kunt u de batch goedkeuren. De batch is na het aanmaken standaard goedgekeurd.

 

Afkeuren

Met deze button kunt u de batch afkeuren. De batch is na het aanmaken standaard goedgekeurd. Als de batch is afgekeurd dan is deze niet zichtbaar in de handscanners om te picken.

 

Picklocaties tonen

Door op een batch te gaan staan en op de button Pick locaties tonen te klikken kunt u de pick locaties opvragen van alle artikelen in de batch die nog gepicked moeten worden. Het onderstaande scherm wordt getoond.

 

Activiteiten Log

Door op een batch te klikken en vervolgens op de button Activiteiten Log te klikken kunt u het log van de batch raadplegen. Hier ziet u welke activiteiten hebben plaatsgevonden met betrekking tot de batch.

 

Print Picklijst

Met deze button kunt u de picklijst afdrukken voor de batch. Wanneer u op de button klikt verschijnt er een venster waar u de layout en het aantal kopieën kunt kiezen.

 

Kolommen

De onderstaande kolommen zijn beschikbaar op de pagina Batches. Zorg dat u alleen kolommen op zichtbaar heeft staan die u echt gebruikt. Overbodige kolommen beperken het overzicht.

Kolom Uitleg
ID Het ID van de batch die door BOXwise wordt gegenereerd. Deze is in de meeste gevallen niet van belang voor u als gebruiker.
Barcode De barcode van de batch, deze kan gescand worden om de batch te openen.
Tags De tags die aan de batch zijn gekoppeld. Let op, dit zijn dus niet de order tags die zichtbaar zijn op de tab Leverbaar.
Naam De naam van de batch. Als de batch orders bevat van maar één verkooprelatie, dan zal de naam van de batch gelijk zijn aan de naam van de verkooprelatie. Als de batch orders bevat van verschillende verkooprelaties, dan zal de naam van de batch de dag en het tijdstip van aanmaken krijgen.
Datum aangemaakt De datum en het tijdstip waarop de batch is aangemaakt.
Gemaakt door De gebruiker die de batch heeft aangemaakt.
Toegewezen gebruiker De gebruiker die is toegewezen aan de batch. Alleen deze gebruiker zal de batch in zijn scanner zien bij Batch picking.
Status De status van de batch. Hieraan kan je zien in welk stadium de batch in het hele pick en pack proces is.
Huidige pickers De gebruikers die momenteel aan het picken zijn voor de batch.
Huidige inpakkers De gebruikers die momenteel aan het inpakken zijn voor de batch.
 % Gepickt Het percentage van de batch dat gepicked is met de barcodescanners.
 % Ingepakt Het percentage van de batch dat gepacked is.
 % Compleet Het percentage van het hele pick en pack proces dat voltooid is.
Picken verwerkt door De gebruiker door wie het picken is verwerkt.
Laatste inpakactie verwerkt door De gebruiker door wie het packen is verwerkt.
Picken gestart De datum en het tijdstip waarop het picken van de batch is gestart.
Inpakken gestart De datum en het tijdstip waarop het packen van de batch is gestart.
Laatste inpakactie verwerkt De datum en het tijdstip waarop de laatste pack is verwerkt.
Picklijst afgedrukt Geeft aan of er een picklijst is afgedrukt voor de batch.
Label afgedrukt Geeft aan of er een batchlabel is afgedrukt voor de batch.

 

Details batches

In het linkerscherm ziet u de details van de batches. Op het moment dat u in het linkerscherm eenmaal op een batchregel drukt, dan verschijnt er in het rechterscherm de details van die batch. U kunt hier zien welke debiteuren er in de batch zitten, uit welke orderregels de batch bestaat maar ook op welke locaties de artikelen liggen. Druk op de mappen om ze uit te klappen en de onderliggende informatie te raadplegen.

LET OP!: Het uitklappen van de mappen werkt niet in de browser Internet Explorer.

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen