Uitgaand > Verkooporders > Niet Leverbaar

Volgen

Algemeen

Op de subpagina Niet leverbaar in het menu Verkooporders staan de verkooporders die niet leverbaar zijn op basis van de voorraad. In de kolom % Niet leverbaar kunt u goed zien welk percentage van de gehele verkooporder niet leverbaar is. Door eenmaal op de order in het linkerscherm te klikken kunt u de inhoud van de verkooporder tonen, dit verschijnt dan in het rechtergedeelte van het scherm (zie afbeelding hieronder). U ziet daar precies welke artikelen niet op voorraad en dus niet leverbaar zijn.

 

Kolommen

De onderstaande kolommen zijn beschikbaar op de pagina Niet leverbaar. Zorg dat u alleen kolommen op zichtbaar heeft staan die u echt gebruikt. Overbodige kolommen beperken het overzicht.

 

Linkerscherm
Kolom Uitleg
ID Het ID-nummer van de verkooporder, deze wordt gegenereerd door BOXwise en heeft voor u vaak niet een veelzeggende betekenis.
Magazijn Het nummer van het magazijn waar de verkooporder vanuit verstuurd dient te worden.
Nummer Het nummer van de verkooporder.
Klantnaam De naam van de verkooprelatie.
Deellevering Dit geeft aan of het toegestaan is om een deellevering te doen op de verkooporder. Dit wordt gehaald uit de instellingen in het ERP systeem op de verkooporder.
Te leveren regels Het aantal orderregels dat op basis van de voorraad in het ERP systeem geleverd kan worden.
Totaal orderregels Het totaal aantal orderregels van een verkooporder dat nog geleverd moet worden. Dit houdt in dat orderregels die al in een eerdere deellevering zijn geleverd niet meer worden meegenomen in dit aantal.
 % Niet leverbaar Het percentage van de verkooporder dat niet geleverd kan worden. Er wordt hier niet gekeken naar het aantal orderregels maar naar het aantal te leveren artikelen.
Omschrijving De omschrijving van de verkooporder die eventueel is meegegeven in het ERP systeem.
Klantreferentie De klantreferentie van de verkooporder die eventueel is meegegeven in het ERP systeem.
Orderdatum De datum waarop de verkooporder is gedaan.
Leverdatum De datum waarop de verkooporder geleverd dient te worden.
Leveringswijze De leveringswijze van de verkooporder.
Route De route code die eventueel is gekoppeld aan de verkooporder. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden om in BOXwise selecties te maken voor het tonen van verkooporders op een bepaalde dag. Dit veld kan per BOXwise klant verschillend gebruikt worden.
Selectiecode De selectiecode die eventueel is gekoppeld aan de verkooporder. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden om in BOXwise selecties te maken voor het tonen van verkooporders op een bepaalde dag. Dit veld kan per BOXwise klant verschillend gebruikt worden.
Adres Het adres van de verkooprelatie.
Postcode De postcode van de verkooprelatie.
Plaats De plaats van de verkooprelatie.
Provincie De provincie van de verkooprelatie.
Land Het land van de verkooprelatie.
Contactpersoon De contactpersoon bij de verkooprelatie.
E-mail contactpersoon Het e-mailadres van de contactpersoon bij de verkooprelatie.
Telefoon Het telefoonnummer van de verkooprelatie.
Project Het project dat eventueel is gekoppeld aan de verkooporder.
Business Unit De business unit/ kostenplaats die eventueel is gekoppeld aan de verkooporder.
Klantnummer Het nummer van de verkooprelatie.
 
Rechterscherm
Kolom Uitleg
ID Het ID van de orderregel. Dit ID wordt door BOXwise gegenereerd en is voor u als eindgebruiker vaak niet van belang.
Regelnummer Het regelnummer van de orderregel binnen de order (volgorde van invullen in ERP systeem).
Magazijn Het magazijn waar vanuit de orderregel geleverd moet worden.
Voorraad toegewezen? Geeft aan of er in het ERP systeem voorraad is toegewezen op de orderregel (omdat u de order voorrang wilt geven ten opzichte van andere verkooporders).
Leverdatum De datum waarop de orderregel geleverd moet worden.
Gevraagde datum Een tweede datum op de orderregel. Deze kan gebruikt worden om een verschil te maken met de datum om te starten met de pick en de verzending.
Order Id Het ID van de gehele verkooporder, dit is dus voor elke orderregel binnen een verkooporder gelijk. Het ID wordt door BOXwise gegenereerd en is voor u als eindgebruiker vaak niet van belang.
Order Nr. Het ordernummer van de gehele verkooporder, dit is dus voor elke orderregel binnen een verkooporder gelijk.
Klantnaam De naam van de verkooprelatie op de order.
Artikelcode De artikelcode van het artikel in de orderregel.
Eenheid De meeteenheid van het artikel in de orderregel.
Afbeelding Afbeelding van het artikel in de orderregel.
Omschrijving De omschrijving van de orderregel.
 % Pickbaar Het percentage artikelen van de orderregel dat pickbaar is.
Aant. pickbaar Het aantal artikelen in de orderregel dat op voorraad is en dus pickbaar is.
Aant. te leveren Het totaal aantal artikelen in de orderregel dat geleverd moet worden.
Aant. vastgezet Het aantal dat is toegewezen aan een specifieke inkooporder.
Aant. besteld Het totaal aantal bestelde artikelen in de orderregel.
Instructie Een eventuele toegevoegde instructie voor de orderregel in het ERP systeem.
Batch artikel? Geeft aan of het artikel van de orderregel een batch artikel is.
Serie artikel? Geeft aan of het artikel van de orderregel een serienummer artikel is.
Artikelcode (Lev.) De artikelcode van de leverancier van het artikel in de orderregel.
Barcode (Lev.) De barcode van het artikel in de orderregel.
Gewicht artikel Gewicht van het artikel in de orderregel.
Afmetingen De afmetingen van het artikel in formaat lxbxh. Deze worden alleen met maatwerk gevuld. 
Artikel omschrijving Omschrijving van het artikel in de orderregel.
Merk artikel Het merk van het artikel in de orderregel.
Valuta De valuta waarin de orderregel is ingevoerd.
Verkoopprijs De verkoopprijs van het artikel per stuk in de orderregel.
Inkoopprijs De aankoopprijs van het artikel per stuk in de orderregel.
Totale verkoopprijs De totale verkoopprijs van de verkooporder.
Niet-pickbare verkoopprijs De verkoopprijs van het niet leverbare deel van de verkooporder.
% Verkoopprijs niet-pickbaar Het percentage van de totale verkoopprijs dat niet leverbaar is.

 

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen