Voorraad informatie > Magazijnen

Volgen

Algemeen

In het menu Magazijnen zie je een overzicht van de magazijnen in het ERP systeem. In dit overzicht kunnen geen magazijnen toegevoegd worden, dit gebeurt allemaal in het ERP systeem. Dit geldt ook voor wijzigingen die je wilt doen op bestaande magazijnen.

De kolommen in dit overzicht kunnen kunnen worden aan- of uitgezet door op de kolomtitel te gaan staan met de cursor, op het pijltje te klikken en naar Kolommen te gaan. Vink daar de kolommen aan die je in het overzicht wilt zien.

Hieronder wordt uitgelegd hoe je een ontvangstlocatie instelt per magazijn.

 

Wijzigen van de standaard ontvangstlocatie

Vanaf versie 1.23 is het in BOXwise mogelijk om een ontvangstlocatie in te stellen op het magazijn. Dit is alleen mogelijk in de koppeling met Afas Profit. Indien BOXwise is gekoppeld met Exact Globe is dit dus niet mogelijk.

In de instellingen van BOXwise kan ingesteld worden of er wordt ontvangen op de standaard locatie van een artikel of op de standaard ontvangstlocatie van een magazijn. Indien dat laatste is ingesteld zal de voorraad na ontvangst opgeboekt worden op de locatie die je hier kunt instellen.

Volg de volgende stappen om de ontvangstlocatie aan te passen:

  1. Selecteer een magazijn
  2. Dubbelklik op het veld in de kolom Standaard ontvangstlocatie
  3. Selecteer de gewenste locatie
  4. Druk op de knop Opslaan

Gebruikers van Exact Globe kunnen ook instellen of ze willen ontvangen op de standaard locatie van een artikel of op de standaard ontvangstlocatie van het magazijn. Daar wordt de ontvangstlocatie echter ingesteld in Exact Globe zelf en niet in BOXwise.

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen