Installatie en Configuratie IIS

Volgen

Voordat u BOXwise Pro installeert moet u zorgen dat de instellingen voor Internet Information Services correct zijn.

 

Activeren IIS Windows 2008 Server

 1. Zorg dat u de Windows-dvd bij de hand heeft. Hier kan om gevraagd worden bij het activeren van onderdelen.
 2. Ga op de server naar Windows-menu 'Start / Administrative Tools / Server Manager'.
 3. Ga naar: 'Roles / Web Server (IIS) / Role Services'.
 4. In het onderdeel 'Role Services' moeten de hieronder vermelde services de status 'Installed' hebben:
 5. Indien de status de waarde 'Not installed' bevat, installeer dan de rollen op de volgende manier:
  1. Klik op: 'Add Role Services'. Vervolgens verschijnt de wizard 'Add Role Services' met het venster 'Select Role Services'. Dit is een overzicht van de rollen. De rollen die al geïnstalleerd zijn, worden in grijs weergegeven en kunt u niet nogmaals aanvinken.
  2. Selecteer de rollen voor Web Server (IIS) die nog ontbreken in uw lijst vergeleken met het bovenstaande overzicht.
  3. Volg verder de wizard voor die bepaalde rol. Het kan zijn dat de wizard aangeeft dat voor een bepaalde rol ook andere gerelateerde software geïnstalleerd moet worden. Raadpleeg indien nodig, de Help van de Server Manager.

 

 

Powershell Script

U kunt dit ook doen door het volgende script uit te voeren als administrator in PowerShell: 

dism /online /enable-feature /all `
  /featurename:IIS-IIS6ManagementCompatibility `
  /featurename:IIS-RequestFiltering `
  /featurename:IIS-WindowsAuthentication `
  /featurename:IIS-ManagementConsole `
  /featurename:IIS-ManagementScriptingTools `
  /featurename:IIS-ManagementService `
  /featurename:IIS-Security `
  /featurename:IIS-CommonHttpFeatures `
  /featurename:IIS-StaticContent `
  /featurename:IIS-DefaultDocument `
  /featurename:IIS-HttpRedirect `
  /featurename:IIS-HttpErrors `
  /featurename:IIS-ApplicationDevelopment `
  /featurename:IIS-NetFxExtensibility `
  /featurename:IIS-ASPNET `
  /featurename:IIS-ASP `
  /featurename:IIS-ISAPIFilter `
  /featurename:IIS-ISAPIExtensions `
  /featurename:IIS-WebServerManagementTools `
  /featurename:IIS-WebServerRole `
  /featurename:IIS-Metabase `
  /featurename:MSMQ-Server #Dit is niet voor iis maar wel noodzakelijk voor BOXwise
	
dism /online /enable-feature /all `
   /featurename:WCF-Services45 `
   /featurename:WCF-HTTP-Activation45Als het goed gaat krijg je het volgende te zien:

Mogelijk krijg je op sommige windows versie voor het 2e command wel een foutmelding, deze kun je negeren.

Disclaimer: dit script wordt niet officieel ondersteund en werkt dus mogelijk ook niet op elke windows server.

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen