Wat te doen met de foutmelding: "Er is een fout opgetreden bij wijzigen van de allocaties voor artikel"

Volgen

Bij deze melding krijgt u eerst een schermpje met de melding Onverwachte error op de server. Bekijk details voor meer informatie., als u vervolgens op details drukt krijgt u de melding Er is een fout opgetreden bij wijzigen van de allocaties voor artikel ..... Zie onderstaande schermafbeeldingen:

Deze melding houdt in dat er voor dat artikel niet voldoende voorraad meer beschikbaar is. Dit komt meestal doordat er in de tijd tussen het picken van het artikel en het packen van het artikel wijzigingen in de voorraad op de expeditie locatie hebben plaatsgevonden.


Mogelijke oorzaken

  • Er is tussen het picken en het packen van het artikel een locatieoverslag gedaan voor het artikel.
  • Er is een wijziging gemaakt in de voorraad van het artikel via tellingen op de expeditie locatie.
  • Er is in het ERP systeem een levering gedaan met het artikel.


Oplossing
De oplossing om dit probleem op te lossen is om de voorraad op de Expeditie locatie te herstellen met het aantal dat er tekort ligt. Dit kan gedaan worden op twee manieren:

  • Via een telling van de Expeditie locatie.
  • Via een overslag naar de Expeditie locatie.

Foutmelding_5.png Foutmelding_4.png

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen