Toevoegen van de stap Dealer in de winkelwagen

Volgen

 

  • Ga naar Instellingen
  • Ga naar het kopje Afronden
  • Bij het regel De beschikbare stappen in de cart ziet u de stappen die op dit moment zichtbaar zijn in de winkelwagen.
  • Voeg de dealer hieraan toe: |DEALER|. (U kunt zelf bepalen op welke plaats de stap komt in de winkelwagen. Het meest logische is om de stap achter gegevens te plaatsen.)

 

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen