Iconen betekenis

Volgen

Bestand:addMedia.jpg Toevoegen van media uit de Media Library.

Bestand:bold.jpg Vet maken van tekst.

Bestand:italic.jpg Cursief maken van tekst.

Bestand:underline.jpg Onderstrepen van tekst.

Bestand:strikethrough.jpg Doorhalen van tekst.

Bestand:alignLeft.jpg Links uitlijnen.

Bestand:alignCenter.jpg Midden uitlijnen.

Bestand:alignRight.jpg Rechts uitlijnen.

Bestand:alignFull.jpg Volledig uitlijnen.

Bestand:unorderedList.jpg Ongeordende lijst.

Bestand:orderedList.jpg Geordende lijst.

Bestand:outdent.jpg Minder inspringen.

Bestand:indent.jpg Meer inspringen.

Bestand:undo.jpg Ongedaan maken.

Bestand:redo.jpg Herstellen.

Bestand:insertLink.jpg Link invoeren.

Bestand:unlink.jpg Link verbreken.

Bestand:insertAnchor.jpg Referentie invoeren.

Bestand:preview.jpg Voorbeeld.

Bestand:insertColor.jpg Tekst kleur wijzigen.

Bestand:insertTable.jpg Tabel invoeren.

Bestand:rowProperties.jpg Rij eigenschappen.

Bestand:cellProperties.jpg Cel eigenschappen.

Bestand:insertRowBefore.jpg Voeg rij vooraan toe.

Bestand:insertRowAfter.jpg Voeg rij achteraan toe.

Bestand:removeRow.jpg Verwijder rij.

Bestand:insertColumnBefore.jpg Voeg kolom vooraan toe.

Bestand:insertColumnAfter.jpg Voeg kolom achteraan toe.

Bestand:removeColumn.jpg Verwijder kolom.

Bestand:splitCells.jpg Verdeel cellen.

Bestand:mergeCells.jpg Voeg cellen samen.

Bestand:insertRuler.jpg Voeg horizontale lijn toe.

Bestand:subscript.jpg Subscript.

Bestand:superscript.jpg Superscript.

Bestand:insertCharacter.jpg Voeg speciaal symbool toe.

Bestand:toggleFullscreen.jpg Schakel volledig scherm in/uit.

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen