De klant krijgt een error na de keuze voor betaling door iDeal.

Volgen

Er ontstaat een conflict in de communicatie tussen CARTwise en Ogone wanneer een speciaal teken in de debiteurgegeven (zoals bedrijfsnaam, naam contactpersoon of adres) is opgenomen.
Denk hierbij aan:

Diakritische tekens zoals:
accent aigu: é
accent grave: è
trema: ë
umlaut: ü
accent circonflexe,: ê
cedille: ç

Of leestekens zoals:
vraagteken: ?
uitroepteken: !
slash: /
backslash: \
apenstaartje: @

Het aanpassen van deze gegevens in uw ERP systeem is hiervoor de (voorlopige) oplossing.

in een toekomstige aanpassing zal deze issue worden verholpen.

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen