V1.3.0006 (4-apr-2012)

Volgen
  • De bestelknop wordt niet meer getoond wanneer de klant niet het recht heeft om te bestellen
  • Blocks gerefereerd in andere blocks (door URL) werden niet vertaald. Nu is er een <Block:{blockname}> tag
  • API-Image toegevoegd als entrypoint voor image upload met de Phote Tool
  • Vrachttype kan nu dynamisch worden opgegeven in de settings. Dit moet in volorde van grootte. Bijv: (D)oos, (P)allet, (C)ontainer

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen