Systeem instellingen

Volgen

Home > Instellingen > System

Veld Toelichting
CrLfs verwijderen uit omschrijvingen Hiermee verwijdert u de regelovergangen uit de omschrijvingen.
Log level De mate waarin het log wordt bijgehouden, normaal of uitgebreid.
Maak gegenereerde code compact Hiermee wordt overtollige code verwijdert.
Multilanguage debug T.b.v. foutopsporing.
Target pad van autogenerated files Dit is een vast gegeven.
URL naar de webfiles voor externe apps Dit is een vast gegeven.
URL voor externe apps Dit is een vast gegeven.
Ververs vertalingen bij elke page refresh Indien veel vertalingen worden aangepast (veelal in de beginfase van een project), dan kan deze optie gebruikt worden om ervoor te zorgen dat vertalingen geforceerd geladen worden.
Webfiles map Dit is een vast gegeven.
Webfiles map (HTTP) Dit is een vast gegeven.

 

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen