Toevoegen van categorieën aan de catalogus

Volgen

Het toevoegen van categorieën aan de catalogus

Home > Product Catalogus > Catalogus indeling

Het aanmaken van mappen doet u in de Catalogus Indeling (het linkerblok in de Product Catalogus):

Afdeling (niveau 1) toevoegen
 1. Klik op de button achter Afdeling om een afdeling toe te voegen.
 2. Vervolgens verschijnt er een scherm met de al bestaande afdelingen. Klik onderaan op de button Toevoegen om een afdeling toe te voegen.
 3. Geef vervolgens een naam voor de afdeling op en druk op de OK button.

Met de pijltjes achter de afdelingen kan een afdeling naar boven of naar onder worden verplaatst.

 

Categorie (niveau 2) toevoegen

Een categorie voegt u toe aan een afdeling. Het toevoegen van een categorie gaat anders dan het toevoegen van een afdeling.
Voer de volgende stappen uit om een categorie toe te voegen aan een afdeling:

 1. Klik op de afdeling waaronder u de categorie wilt toevoegen (er verschijnt een blauwe lijn onder de afdeling).
 2. Vul bij Nieuwe map aanmaken onder Afdelingsnaam de naam van de categorie in. Klik vervolgens op de button Aanmaken.
 3. Vervolgens is er een nieuwe categorie verschenen onder de afdeling.

 

 

Subcategorie 1 (niveau 3) toevoegen

Subcategorie 1 voegt u toe aan een categorie. Het toevoegen van een subcategorie gaat op dezelfde wijze als het toevoegen van een categorie, nu selecteert u echter de categorie in plaats van de afdeling waaronder de nieuwe subcategorie moet komen.
Voer de volgende stappen uit om een categorie toe te voegen aan een afdeling:

 1. Klik op de categorie waaronder u de subcategorie 1 wilt toevoegen (er verschijnt een blauwe lijn onder de categorie).
 2. Vul bij Nieuwe map aanmaken onder Categorienaam de naam van de subcategorie 1 in. Klik vervolgens op de button Aanmaken.
 3. Vervolgens is er een nieuwe subcategorie 1 verschenen onder de categorie.

 

 

Subcategorie 2 (niveau 4) toevoegen

Subcategorie 2 voegt u toe aan een subcategorie 1. Het toevoegen van een subcategorie 2 gaat op dezelfde wijze als het toevoegen van een categorie, nu selecteert u echter de subcategorie 1 in plaats van de afdeling waaronder de nieuwe subcategorie 2 moet komen.
Voer de volgende stappen uit om een categorie toe te voegen aan een afdeling:

 1. Klik op de subcategorie 1 waaronder u de subcategorie 2 wilt toevoegen (er verschijnt een blauwe lijn onder de subcategorie 1).
 2. Vul bij Nieuwe map aanmaken onder Subcategorie 1 naam de naam van de subcategorie 2 in. Klik vervolgens op de button Aanmaken.
 3. Vervolgens is er een nieuwe subcategorie 2 verschenen onder de categorie.

  

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen