Voorbereiding - Uw ERP systeem

Volgen

CARTwise is een systeem dat de informatie van uw webshop zoals artikelinformatie, prijsgegevens, klantgegevens e.d. voornamelijk uit uw ERP systeem haalt (bijvoorbeeld Afas of Exact). Het is daarom van groot belang dat dit goed staat gevuld in uw ERP systeem alvorens u begint met de inrichting in CARTwise zelf.

  • Zorg ervoor dat de artikelnamen duidelijk zijn voor uw klanten. De artikelnaam wordt getoond op de webshop.
  • Alle prijslijsten en prijsafspraken met klanten dienen in het ERP systeem te staan.
  • Zorg ervoor dat uw debiteurgegevens compleet zijn (factuuradres, leveringsadres e.d.). CARTwise haalt de hoofdcontactpersoon op uit uw ERP systeem, als dit de persoon is die toegang krijgt tot de webshop moeten ook deze gegevens aanwezig zijn (voornaam, achternaam, e-mailadres).
  • Op de webshop kunnen meerdere artikelafbeeldingen getoond worden. Zorg ervoor dat u alle artikelafbeeldingen verzameld of wanneer nodig fotografeert. In CARTwise kunt u artikelafbeeldingen uploaden per artikel. Het is ook mogelijk alle artikelafbeeldingen eenmalig te importeren. Hiervoor moet de naam van het artikel gelijk zijn aan de artikelcode van het artikel (dit is maatwerk).

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen