Specificatie sets toevoegen

Volgen

Home > Specificaties > Specificatie sets

  1. Kies het submenu Specificatie sets.
  2. Maak een nieuwe set aan door het veld Nieuwe set aanmaken onder in te vullen en vervolgens op Aanmaken te klikken.
  3. Koppel nu doormiddel van slepen de juiste specificaties naar de juiste sets (mapjes).
  4. U kunt sets eventueel ook hernoemen.

 

 

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen