Systeem > Notificaties

Volgen

Algemeen

In het menu Notificaties is het mogelijk om mailings en / of Slack berichten in te stellen met een samenvatting van de notificaties. Op die manier kunt u bijvoorbeeld de fouten van berichten in de wachtrij via de mail doorkrijgen.

 

Notificatie Mailing instellen

Om een nieuwe mailing voor notificaties in te stellen voert u de volgende stappen uit:

 1. Klik op de knop Toevoegen
 2. Vul de volgende velden in:
  • Naam: een willekeurige naam voor de mailing
  • Zone: de zone van waaruit de taak voor de mailing draait
  • Gebruiker: de gebruiker onder wie de taak voor de mailing draait
  • Actief: geeft aan of de mailing actief is of niet
  • Type: mailing of Slack bericht
  • Rooster: de interval van de mailing (dagelijks, dagelijks (alleen werkdagen) of wekelijks)
  • Begindatum: de datum / tijd van waaraf de mailing moet starten
  • EmailTo: het e-mailadres waar de mailtjes naar toe gestuurd moeten worden
 3. Druk op Opslaan

Let op, als u de begindatum op de huidige datum zet dan wordt de mailing pas de volgende dag voor het eerst verstuurd.

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen