Berichten > Externe Indieners

Volgen

Algemeen

In het menu Externe Indieners kunt u een key genereren voor een derde partij waarmee deze data kan versturen via HTTP naar BOXwise. Meer informatie over de API vind u op deze pagina.

 

Werkwijze

Om een nieuwe key toe te voegen voert u de onderstaande handelingen uit.

  1. Klik op de knop Toevoegen.
  2. Geef een naam op voor de externe indiener / key en druk op Opslaan.
  3. Klik de toegevoegde regel vervolgens aan en druk op Aanpassen, hier kunt u de datum opgeven tot wanneer de key geldig is.
  4. Met de knop Kopieer sleutel kunt u de gegenereerde key kopiëren naar uw klembord.

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen