Berichten > Publishers & Handlers

Volgen

In het menu Publishers & Handlers ziet u een overzicht van de publishers en handlers. Het is niet mogelijk om publishers en handlers toe te voegen vanuit dit menu. De publishers en handlers worden uitgelezen uit de maatwerk inrichting. Om die reden is deze pagina vooral van belang voor de BOXwise consultants.

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen