Firewall configuratie t.b.v. BOXwise

Volgen

Als u werkt met een proxy, dan kunt u de instructies op deze pagina volgen. Mocht dat niet het geval zijn, zorg dan voor de onderstaande firewall configuratie.

LET OP: Filteren op doel ip adressen in een Firewall kan ongewenste problemen opleveren in BOXwise. Trancon heeft geen invloed op wijzigingen die worden aangebracht in deze reeksen en is hier ook niet voor verantwoordelijk. 

 

Url Ip adressen Poorten
*.appspot.com    
   
  Zoek op deze pagina op 'Static IP Addresses and App Engine apps' en volg de instructies 443
*.app.boxwise.nl    
  35.187.61.28 21, 50000-50019
  35.186.255.163 443
*.googleapis.com    
  De volgende commando's geven ip adressen en ranges (bereiken) terug die moeten worden toegevoegd voor de communicatie met google cloud services:
nslookup -q=TXT _netblocks.google.com 8.8.8.8
nslookup pubsub.googleapis.com 8.8.8.8
443
*.transwise.eu    
  146.177.3.164 443
*.bitbucket.org    
  https://confluence.atlassian.com/bitbucket/what-are-the-bitbucket-cloud-ip-addresses-i-should-use-to-configure-my-corporate-firewall-343343385.html 443

 

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen