Systeem > Offline Scanning

Volgen

Wanneer u gebruik maakt van offline scanners, dan dient u deze scanners eerst te koppelen aan uw BOXwise omgeving. Dit gebeurt op deze pagina in de management portal.

De pagina bestaat uit een drietal secties:

  • Offline scanners
  • Applicatie versies
  • Applicatie versie specificaties

 

Offline scanners

Hier autoriseert u de offline scanners voor uw BOXwise omgeving. Dit doet u met de button Autoriseren. Geef vervolgens het serienummer van de offline scanner en een naam op en druk op Opslaan.

Met de button Deautoriseren kunt u een offline scanner loskoppelen van uw BOXwise omgeving.

 

Applicatie versies

De offline scanner applicatie heeft eigen versies van de software. In deze sectie kunt een u een bepaalde versie instellen als de huidige versie van de software voor de scanner.

 

Applicatie versie specificaties

Elke versie heeft zijn eigen bestandsspecificatie. Door een versie te selecteren ziet u in deze sectie de bestandsspecificatie. Deze specificaties kunt u in- en uitklappen met de bijbehorende buttons.

Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen